top of page

Loovring

Loovringis tutvume paberikunsti maailmaga, arendame lapse käelist tegevust ja laseme loovusel lennata.

Loovring aitab kaasa lapse käeliste oskuste ja ruumilise nägemise arendamisele. Olulisel kohal on lapse tähelepanu, kujutlusvõime, loovuse ja eneseväljendusoskuse areng. 

Loovringi kuutasu sisaldab juhendamist ja vajalikke materjale.

Loovringid alustavad niipea, kui minimaalne osalejate arv (5 last) on koos.
Liitudes ringiga poole kuu pealt, on kuutasu vastavalt toimimiskordade arvule.

102244.jpg
Art Class
Kid Painting
173549.jpg
173600.jpg

Täiendav info

  • Loovringides osalemiseks sõlmitakse kohaleping.

  • Loovringi kohast loobumine toimub avalduse alusel vähemalt 1-kuulise ette teatamisega.

  • Osalustasu tasumine toimub arve alusel 1 kord kuus hiljemalt iga kuu 10. kuupäevaks.

  • Ühekordseid puudutud ringe ei tasaarveldata, võimalusel pakume asendustunde. Tasaarveldused toimuvad vaid pikema puudumise korral.

  • Loovringis tehtud fotosid ja videosid on reklaami eesmärgil õigus kasutada trükistes ja veebis.

bottom of page